About

“In a beautifully mad world, between chaos, dreams and realities, nothing defines us more, then the moments we feel free.”     – JUNEsHELEN

JUNEsHELEN general sound is described as having a dreamy and cinematic atmosphere with a dark trip hop background. The singers musical style inhabits a wide range of influences and genres, panning from experimental, trip hop and electronica to classical, ambient, progressive and cinematic music. 

The hedonistic, feminine spirit of her nature and creativity is intertwined with melodies of the piano, the soft synths and the grounded and stable patterns of the drums, over which her vocals float above and carry in her poetry, a romantic poetic context of sensibility. 

The balance of life and the placement of experience and subjective creation into the fields of music, sound and the voice. 

Nina Sardi (1985), is an art historian, who studied at the Karl-Franzens University in Graz (AUT) and a Slovenia artist alias JUNEsHELEN, who works as a singer, author of music and texts, producer, performer and a designer for the visual image in JUNEsHELEN.  

After 8 years of living in Austria and completing her studies, she briefly lived in Berlin and in 2013 returned to Slovenia, where she currently lives.

 

JUNEsHELEN-ino glasbo prežema sanjsko in kinematografsko vzdušje v preobleki temačnega trip hopa.  Na pevkin glasbeni slog je vplival široki spekter različnih žanrov in stilov, ki segajo od eksperimentalne, trip hop, elektronske in vse do klasične, ambientalne, progresivne in filmske glasbe.

Hedonističen, ženski duh njene narave in ustvarjalnosti, se prepleta z melodijami klavirja, mehkimi sintetizatorji in s prizemljenimi ritmi bobnov, nad katerimi lebdi njen vokal, v poeziji romantično pesniške občutljivosti.

Ravnotežje življenja in vzstavljanje izkušenj, ter subjektivnih stvaritev v svet glasbe, zvoka in glasu.

Nina Šardi (1985), v avstrijskem Gradcu diplomirana umetnostna zgodovinarka, slovenska umetnica in glasbenica, pod psevdonimom JUNEsHELEN, deluje kot pevka, avtorica glasbe in tekstov, producentka, izvajalka in oblikovalka celostne podobe JUNEsHELEN.

Po končanem študiju in 8-ih letih življenja v Avstriji, je kratek čas živela v Berlinu in se leta 2013 vrnila v Slovenijo, kjer trenutno živi.