About

“In a beautifully mad world, between chaos, dreams and realities, nothing defines us more, then the moments we feel free.”     – JUNEsHELEN

Born in 1985 in Slovenia, Šardi is a unique, loyal and solitary traveller in the world of music.
She is an art historian, who studied at the Karl-Franzens University in Graz (AUT), an solo artist and solo musician alias JUNEsHELEN, a singer, maker of songs, intuitive singer, author of music and lyrics, producer, performer and a designer for the visual image of JUNEsHELEN.

She has been living with music since she can remember and singing has accompanied her since early childhood.

Šardi has been creating music for the last 11 years. During this period, she gained the impuls and insight into a new branch of her unique imaginative creativity, where the fields of intuitive singing and melodies began to open up to her naturally.

For the last 4 years, she has been more intensely involved in the power of sound, frequencies, melodies and voice, and is exploring and creating ever more so new branches in her self-discovered, unique intuitive world.

The singer, maker of songs, intuitive singer and solo artist is self-taught, where, as she says, she has only just begun to discover the vast world of music and sound. She is currently studying at the School of Alternative Therapies, as an Cranial sacral therapist, and will complete her studies in the Spring of 2022.

11

Šardi rojena leta 1985 v Sloveniji, je svojevrstna in sebi zvesta samotarka in popotnica v svetu glasbe.
V avstrijskem Gradcu diplomirana umetnostna zgodovinarka na Karl-Franzens Univerzi, je slovenska solo umetnica in glasbenica, pod psevdonimom JUNEsHELEN, pevka, ustvarjalka pesmi, intuitivna pevka, avtorica glasbe in tekstov, producentka, ter izvajalka in oblikovalka celostne podobe JUNEsHELEN.

Z glasbo sobiva že od majhnih nog in petje jo spremlja že od otroštva.

Šardi se že zadnjih 11 let ukvarja z ustvarjanjem glasbe. V tem obdobju se ji je zgodil vzgib in vpogled v novo vejo ustvarjalne in edinstvene kreativnosti, kjer so se ji začela narvno odpirati polja intuitivnega petja in melodij.

Tako se zadnja 4 leta intenzivneje ukvarja z močjo zvoka, frekvenc, melodij in glasu, ter raziskuje in ustvarja nove veje v njenem samoodkritem, edinsvetenm intuitivnem svetu.

Pevka, ustvarjalka pesmi, intuitivna pevka in solo umetnica je samoukinja, kjer kot sama pravi, je šele začela odkrivati prostranstva glasbe in zvoka. Trenutno se med drugim tudi izobražuje na šoli za alternativne oblike zdravljenja, za kranio sakralno terapevtko in bo izobraževanje zaključila pomladi leta 2022.