About

“In a beautifully mad world, between chaos, dreams and realities, nothing defines us more, then the moments we feel free.”     – JUNEsHELEN

JUNEsHELEN general sound is described as having a dreamy and cinematic atmosphere with a dark trip hop background. The singers musical style inhabits a wide range of influences and genres, panning from experimental, trip hop and electronica to classical, ambient, progressive and cinematic music. 

The hedonistic, feminine spirit of her nature and creativity is intertwined with melodies of the piano, the soft synths and the grounded and stable patterns of the drums, over which her vocals float above and carry in her poetry, a romantic poetic context of sensibility. 

The balance of life and the placement of experience and subjective creation into the fields of music, sound and the voice. 

Nina Sardi (1985), is an art historian, who studied at the Karl-Franzens University in Graz (AUT) and a Slovenia artist alias JUNEsHELEN, who works as a singer, author of music and texts, producer, performer and a designer for the visual image in JUNEsHELEN.  

After 8 years of living in Austria and completing her studies, she briefly lived in Berlin and in 2013 returned to Slovenia, where she currently lives.

Collaborations: 

slovenian music producer and musician Gregor Zemljič / Random Logic
slovenian duo Izland (analogue visualizations) Marko Vivoda and Gasper Milkovič Biloslav
chilean pianist and composer Luis Matías Schwartz Lau / Lemmonias
slovenian producer, composer and pianist Tine Grgurevič / Bowrain
greek composer and musician Mihalis Aikaterinis / Miktek
slovenian singer and acoustic therapist Alja Petric / Duo Ponte
slovenian musician and producer Blaz Vrečko
french musician H1987 and illustrator Graphik (H)
slovenian graphic designer Črtomir Just

Among other things, she worked with a promo team “KLIK generacija” (sponsor Nova Ljubljanska Banka), with whom she made an advertisement for the mentioned organisation.

2015-01-18 04.32.17 1

JUNEsHELEN-ino glasbo prežema sanjsko in kinematografsko vzdušje v preobleki temačnega trip hopa.  Na pevkin glasbeni slog je vplival široki spekter različnih žanrov in stilov, ki segajo od eksperimentalne, trip hop, elektronske in vse do klasične, ambientalne, progresivne in filmske glasbe.

Hedonističen, ženski duh njene narave in ustvarjalnosti, se prepleta z melodijami klavirja, mehkimi sintetizatorji in s prizemljenimi ritmi bobnov, nad katerimi lebdi njen vokal, v poeziji romantično pesniške občutljivosti.

Ravnotežje življenja in vzstavljanje izkušenj, ter subjektivnih stvaritev v svet glasbe, zvoka in glasu.

Nina Šardi (1985), v avstrijskem Gradcu diplomirana umetnostna zgodovinarka, slovenska umetnica in glasbenica, pod psevdonimom JUNEsHELEN, deluje kot pevka, avtorica glasbe in tekstov, producentka, izvajalka in oblikovalka celostne podobe JUNEsHELEN.

Po končanem študiju in 8-ih letih življenja v Avstriji, je kratek čas živela v Berlinu in se leta 2013 vrnila v Slovenijo, kjer trenutno živi.

Sodelovanje:

slovenski glasbeni producent in glasbenik Gregor Zemljič / Random Logic
slovenski dvojec Izland (analogne vizualizacije) Marko Vivoda in Gašper Milkovič Biloslav
čilenski pianist in skladatelj Luis Matías Schwartz Lau /Lemmonias
slovenski producent, komponist in pianist Tine Grgurevič / Bowrain
grški komponist in glasbenik Mihalis Aikaterinis / Miktek
slovenska pevka in terapevtka glasbe Alja Petric / Duo Ponte
slovenski glasbenik in producent Blaž Vrečko
francoski glasbenik H1987 in ilustrator Graphik(H)
slovenski grafični oblikovalec Črtomir Just

Med drugim je sodelovala s promo ekipo “KLIK generacija” (sponzor/financer Nova Ljubljanska Banka), s katero je posnela reklamo za omenjeno organizacijo.