JUNEsHELEN _ Chantings & Arias

Chantings & Arias (JUNEsHELEN) is a new project and a new branch of the kingdom’s exploration of JUNEsHELEN voice. An intuitive way of singing and being guided by the soul and accompanied by drone harmonic, melodies and orchestral sounds.
The meditative Chantings & Arias of JUNEsHELEN are sang in an internal language, coming from a world, where the words have no meaning, only a pure intuitive feeling. An honest feeling of non misinterpretation, where one does not hide behind the words of a known language, but flows freely in the freedom of self expression. Through her voice the bride crossing to the inner world is established. Each and everyone can translate the words they hear as a direct link, a message and a meaning, which can be experienced only as a personal and individual journey. The meaning is different to everyone.
🌀
Spevi & Arije (JUNEsHELEN) je novi projekt in nova veja raziskovanja kraljestva glasu JUNEsHELEN. Intuitiven način petja, ki ga vodi duša, ob spremljavi dronovskih harmoničnosti, melodij in orkesterskih zvokov.
Meditativni spevi in arije JUNEsHELEN so peti v notranjem jeziku, ki prihaja iz sveta, kjer besede nimajo pomena, le intuitiven občutek. Iskren občutek, brez napačnih razlag, kjer se ne skrivamo za besedami znanega jezika, temveč se prosto gibljemo v svobodi samoizražanja.
S svojim glasom vzpostavi most in omogoči prehod v notranji svet. Vsak in vsakdo lahko prevede besede, ki jih sliši kot neposredno povezavo, sporočilo in pomen, ki se lahko doživi le kot osebno in individualno sporočilo posameznika in posameznice. Za vsakega, pomen je drugačen.
Nekatere stvari se lahko čutijo samo s srcem in razumejo z dušo.
Duša vidi in vsi obrazi padejo, ki niso pravi izrazi vseh nas.
http://juneshelen.com/chantingsarias/
Chantings & Arias - Juneshelen

© Photography by Matjaž Wenzel, Milimeter studio za oblikovanje in fotografijo

JUNEsHELEN & ALJA PETRIC _ Soundscapes – Chantings & Arias

IMG_1350
IMG_0999

 

30.11.2020 🌕
Ob polni luni in luninem mrku je izšel še najin prvi skupni album Soundscapes – Chantings & Arias.
🌀
Projekt Zvočne krajine – Spevi & Arije se je začel decembra 2017, ko je umetnica JUNEsHELEN osnovala album Spevi in Arije, ki sloni na raziskovanju intuitivnega sveta s simbiozo dronovskih, orkestralnih melodij, harmoničnosti in intuitivnega petja v namišljenem jeziku. Ob viziji o skupnem sodelovanju in širjenju projekta z vokalistko Aljo Petric, je nastal glasbeni tandem, pod skupnim imenom Zvočne krajine – Spevi & Arije. Kompozicije z albuma so se spojile s subtilnim zvočnim svetom, skozi frekvence starodavnih akustičnih glasbil, ki ustvarijo meditativne glasbene ambiente.
Najmočnejša sinergija nastane ob stični točki mogočnih glasov avtoric, ki je njuna najbolj naravna izrazna oblika in poslušalce ponese na potovanje v globoke in daljne notranje svetove.
Album je izšel pri založbi Modra Safira, ki deluje v sklopu najinega zavoda, (NVO) MODRA SAFIRA, Zavod za produkcijo in promocijo umetnosti.
🌀
S tem navdušeno odpirava novonastali glasbeni portal, kjer se boste lahko v prihodnosti stikali z našo umetnostjo.
Kot samostojni glasbenici tako vzpostavljava čim bolj neposredno povezavo do vseh vas, ki naju želite podpreti z nakupom albuma.
🍃🍃🍃🍃🍃
Cena albuma je 13eur (poštnina je všteta);
Album lahko naročite preko emaila, zavod.modrasafira@gmail.com in ga prejmete v vaš nabiralnik.
🌀
Zahvaljujeva se vsem, ki ste sodelovali. In sicer;
Gregor Zemljič – mastering
Matjaž Wenzel – naslovna fotografija
Miro Križman – snemanje gong, himalajske posodice, dih, boben, plosk
AiP Praprotnik – tisk
Mestna Občina Murska Sobota – sofinanciranje projekta
🍃🌀🍃🌀🍃🌀
JUNEsHELEN in Alja Petric
37157858_2108752399134967_1034805948301967360_o

© Photography by Matjaž Wenzel, Milimeter studio za oblikovanje in fotografijo

The project began in December 2017 when the artist JUNEsHELEN / Nina Šardi founded and created the album Chantings & Arias, which is based on the exploration of the intuitive world with the symbiosis of drone sound, orchestral melodies, harmonics and intuitive singing in an imaginary language.
With the vision of joint cooperation and the expansion of the project with the vocalist Alja Petric, a musical tandem was created, under the common name of Soundscapes – Chantings & Arias. The compositions from the album were merged with the subtle sound world, through the frequencies of ancient acoustic instruments that create a meditative musical ambient.  
The most powerful synergy arises at the contact point of the mighty voices of the two authors, which is their most natural expressive form and brings the audience to travel into the deep and distant inner worlds.
 ————————————-
Projekt Zvočne krajine – Spevi & Arije se je začel decembra 2017, ko je umetnica JUNEsHELEN / Nina Šardi osnovala album Spevi in Arije, ki sloni na raziskovanju intuitivnega sveta s simbiozo dronovskih, orkestralnih melodij, harmoničnosti in intuitivnega petja v namišljenem jeziku. Ob viziji o skupnem sodelovanju in širjenju projekta z vokalistko Aljo Petric, je nastal glasbeni tandem, pod skupnim imenom Zvočne krajine – Spevi & Arije. Kompozicije z albuma so se spojile s subtilnim zvočnim svetom, skozi frekvence starodavnih akustičnih glasbil, ki ustvarijo meditativne glasbene ambiente.
Najmočnejša sinergija nastane ob stični točki mogočnih glasov avtoric, ki je njuna najbolj naravna izrazna oblika in poslušalce ponese na potovanje v globoke in daljne notranje svetove.

Alja Petric _ Soundscapes

Soundscapes (Alja Petric) is an upgrade of the project Sound of the moment in which the artist creates musical ambients that discourages the listeners attention from its famous musical constructs in order to experience those two most basic building blocks from which the music as such is being created: out of “sound” and “silence”.
By using diverse acoustic “sounds” and genuine human “singing”, she creates melodic patterns that follow the established concept and builds them with intuitive melodies that arise in a spontaneous moment. The acoustic landscapes explore the subtle world of sound that whispers in nature as well as in the interior of the human soul.